Místo – Dolní Kralovice, Středočeský kraj,

Investor – fy Grammer CZ,

Autor – Ing. arch. Marianna Jíšová, Gen. projektant – projekční ateliér Ing. Tomáš Hrdina,

Obsah – studie, spolupráce na projektu – kompletní projekt 2003, autorský dozor,

Realizace 2004

ABOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Zastřešení manipulační plochy fy Grammer CZ – Dolní Kralovice